Kush jemi ne?

ALMARS është një projekt trevjeçar për ndërtimin e kapaciteteve Erasmus

+ me fokus në Rritjen e industrisë së Peshkimit Detar në Shqipëri.

Projekti synon rritjen e industrisë së peshkimit detar në Shqipëri.

image image image image
5

Institucione pjesëmarrëse

25+

Kompani Private

30+

Alumni

50+

Përdorues të regjistruar

100+

Tema Forumi

Rreth Almars

Projektet e ngritjes së kapaciteteve janë projekte bashkëpunimi transnacional të bazuara në partneritete shumëpalëshe ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë (IAL) në Evropë dhe jashtë Evropës. Ato synojnë përdorimin e IAL-ve si një vektor për të përmbushur kërkesat e njohurive për zhvillimin ekonomik përmes krijimit të vendeve të punës, qeverisjes më të mirë, rritjes së sipërmarrjes dhe lëvizshmërisë dhe një shoqërie civile më të fortë. Kohëzgjatja është 2 ose 3 vjet me një buxhet midis 500.000 dhe 1.000.000 Euro për stafin, udhëtimin, akomodimin, pajisjet dhe nënkontraktimin.


Illustration of Tirana
KONTAKT

Tiranë

Departamenti i Aquakulturës dhe peshkimit,
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit,
Universiteti Bujqësor i Tiranës,
Kodër Kamëz,
Tiranë,Shqipëri

Vende Vakante

Forumi

Njoftime

Studime

Evente

Exploroni FAQ tona për të mësuar më shumë mbi Almars

Shiko pyetjet

Për t'u bërë pjesë e diskutimeve tona për të lexuar më shumë rreth temave

Shko te Forumi

Jeni të interesuar rreth studimeve më të fundit në industrinë e marinës?

Më shumë